Pinnacles of Power

42. Pelikerta

Lyhennelmä pelikerrasta:
-Viima psykoilee nälissään
-Janeausdal lähtee Nenlastiin hakemaan kanoja
-Aduro, Ainakesä ja Kaithlin hyökkäävät Cryohydran kimppuun ja tappavat sen
-Janeausdal palaa takaisin ja riitautuu Kathlinin kanssa
-Viima avaa osan hydran alla olleesta lukosta
-Kaithlin ja Aduro jäävät ylimmälle kivelle lepäämään
-Muut palaavat Nenlastiin majataloon

Ainakesän Reunan näkemys pelikerran tapahtumista
Viiman versio
Janeausdalin muistikirjasta

Comments

Janeausdal

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.