Pinnacles of Power

43. Pelikerta

Lyhennelmä pelikerrasta:
-Janeausdal jää Nenlastiin
-Viima ja Ainakesä palaavat kiville aamulla
-Viima purkaa loput ansat luukusta
-Ainakesä käy Kaithlinin kanssa “puhumassa” varjojen kanssa
-Hyökkäys jättiläisten saunaan/keilaradalle

Ainakesän Reunan näkemys pelikerran tapahtumista

Comments

Aleksi

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.