Pinnacles of Power

48. Pelikerta

Tiivistys pelikerrasta:
-Ainakesä, Glim ja Viima päättävät lähteä Nenlastiin levitaatiolla ja uimalla. Aduro
lentää omaan suuntaansa.
-Ainakesä saa vihdoinkin Viiman lyöntietäisyydelle ja putoaa kyydistä.
-Janeausdal tapaa Kuohuvassa Tuopissa dragonbornin joka esittäytyy Elmeriksi. Elmeri ei ole
kovin vakuuttunut ryhmän saavutuksista.
-Glim ja Viima saapuvat laivalla Nenlastiin ja lopulta Kuohuvaan tuoppiin.
-Janeausdal saa selville järjestäneensä huomiseksi lynkkausporukan muulle ryhmälle.
-Naamarimies hirttää nuoriherra Luomen Kuohuvan Tuopin oven edessä.

Janeausdalin muistikirjasta
Ainakesän Reunan näkemys pelikerran tapahtumista

Comments

Aleksi

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.