Pinnacles of Power

50. Pelikerta

Pelikerran tiivistys:
-Ainakesä houkuttelee muut etsimään valekalastajia ja tapetaan laivallinen miehiä.
-Elmeri havaitsee toiselta dragonbornilta vaikuttavan henkilön, muttei tavoita.

Comments

Aleksi

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.