Pinnacles of Power

16. Pelikerta

Pelikerran lyhennelmä:
-Taistelu Figanin ja Arcaniksen välillä
-Figan kuolee ja loput ryhmästä karkoitetaan Seitsemän Pilarin Hallista
-Kaithlin liittyy ryhmään
-Matkaamme kaksi päivää ja saavumme Peninkulman majatalon lähistölle

Ainakesän Reunan näkemys pelikerran tapahtumista
Viiman versio

Comments

Aleksi

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.