Pinnacles of Power

17. Pelikerta

Pelikerran lyhennelmä:
-Yritämme löytää Janeausdalin ja leiriydymme majatalon raunioihin
-Ihmettelemme lattiassa olevaa yhdistelmälukolla varustettua luukkua
-Tapaamme hautausurakoitsijan
-Löydämme lopulta Janeausdalin
-Taistelemme Zehirin kätyreiden väijytystä vastaan
-Löydämme palavasta majatalosta loottia

Ainakesän Reunan näkemys pelikerran tapahtumista
Viiman versio
Janeausdalin muistikirjasta

Comments

Janeausdal

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.