Pinnacles of Power

18. Pelikerta

Pelikerran lyhennelmä:
-Matkataan Hammerfastiin
-Kaupankäyntiä ja tavaroiden tutkimista
-Kaithlin yrittää päästä sisään kaupunkiin
-Käymme vuoren rinteellä Kivisydänten luona

Ainakesän Reunan näkemys pelikerran tapahtumista
Janeausdalin muistikirjasta

Comments

Janeausdal

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.