Pinnacles of Power

20. Pelikerta

Pelikerran lyhennelmä:
-Pääsemme Mustaan Kissaan sisään
-Tutustumme tulihaltija Aduroon
-Uhkapelejä, kisailuja, tietojen keruuta
-Otamme huoneet ja jäämme yöksi

Ainakesän Reunan näkemys pelikerran tapahtumista
Viiman versio
Gamblers Guide to Toril, entry 20, session 20
Janeausdalin muistikirjasta

Comments

Janeausdal

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.